Mahishasura Mardini Stotram

Mahishasura Mardini Stotram

The Mahishasura Mardini Stotram is a very popular stotram of Goddess Durga and is based on the Devi Mahatmyam. It is a hymn describing the heavenly praises to Durga’s victory over the buffalo demon Mahishasura. In the twelfth chapter of the Devi Mahatmyam the Goddess herself ordered to sing this song during festivals: “The place, where this song is sung every day, I will always be present and never leave.”

మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం

1. అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందినుతే
గిరివరవింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే
భగవతి హే శితికంఠకుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

mahiṣāsura mardini stōtraṁ

1. ayi girinandini nanditamēdini viśvavinōdini nandinutē
girivaravindhyaśirōdhinivāsini viṣṇuvilāsini jiṣṇunutē
bhagavati hē śitikaṇṭhakuṭumbini bhūrikuṭumbini bhūrikr̥tē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

2. సురవరవర్షిణి దుర్ధరధర్షిణి దుర్ముఖమర్షిణి హర్షరతే
త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి కిల్బిషమోషిణి ఘోషరతే
దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మదశోషిణి సింధుసుతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

2. suravaravarṣiṇi durdharadharṣiṇi durmukhamarṣiṇi harṣaratē
tribhuvanapōṣiṇi śaṅkaratōṣiṇi kilbiṣamōṣiṇi ghōṣaratē
danujanirōṣiṇi ditisutarōṣiṇi durmadaśōṣiṇi sindhusutē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

3. అయి జగదంబ మదంబ కదంబవనప్రియవాసిని హాసరతే
శిఖరిశిరోమణితుంగహిమాలయశృంగనిజాలయమధ్యగతే
మధుమధురే మధుకైటభగంజిని కైటభభంజిని రాసరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

3. ayi jagadamba madamba kadambavanapriyavāsini hāsaratēśikhariśirōmaṇituṅgahimālayaśr̥ṅganijālayamadhyagatē
madhumadhurē madhukaiṭabhagan̄jini kaiṭabhabhan̄jini rāsaratē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

4. అయి శతఖండ విఖండితరుండ వితుండితశుండ గజాధిపతే
రిపుగజగండ విదారణచండ పరాక్రమశుండ మృగాధిపతే
నిజభుజదండ నిపాతితఖండవిపాతితముండభటాధిపతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

4. ayi śatakhaṇḍa vikhaṇḍitaruṇḍa vituṇḍitaśuṇḍa gajādhipatē
ripugajagaṇḍa vidāraṇacaṇḍa parākramaśuṇḍa mr̥gādhipatē
nijabhujadaṇḍa nipātitakhaṇḍavipātitamuṇḍabhaṭādhipatē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

5. అయి రణదుర్మద శత్రువధోదిత దుర్ధరనిర్జర శక్తిభృతే
చతురవిచారధురీణ మహాశివ దూతకృత ప్రమథాధిపతే
దురితదురీహదురాశయదుర్మతిదానవదూతకృతాంతమతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

5. ayi raṇadurmada śatruvadhōdita durdharanirjara śaktibhr̥tē
caturavicāradhurīṇa mahāśiva dūtakr̥ta pramathādhipatēduritadurīhadurāśayadurmatidānavadūtakr̥tāntamatē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

6. అయి శరణాగతవైరివధూవర వీరవరాభయదాయకరే
త్రిభువన మస్తక శూలవిరోధిశిరోధికృతామల శూలకరే
దుమిదుమితామర దుందుభినాద మహో ముఖరీకృత తిగ్మకరే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

6. ayi śaraṇāgatavairivadhūvara vīravarābhayadāyakarē
tribhuvana mastaka śūlavirōdhiśirōdhikr̥tāmala śūlakarē
dumidumitāmara dundubhināda mahō mukharīkr̥ta tigmakarē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

7. అయి నిజహుంకృతిమాత్ర నిరాకృత ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతే
సమరవిశోషిత శోణితబీజ సముద్భవశోణిత బీజలతే
శివ శివ శుంభ నిశుంభ మహాహవ తర్పిత భూత పిశాచరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

7. ayi nijahuṅkr̥timātra nirākr̥ta dhūmravilōcana dhūmraśatē
samaraviśōṣita śōṇitabīja samudbhavaśōṇita bījalatē
śiva śiva śumbha niśumbha mahāhava tarpita bhūta piśācaratē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

8. ధనురనుసంగ రణక్షణసంగ పరిస్ఫురదంగ నటత్కటకే
కనక పిశంగపృషత్కనిషంగరసద్భట శృంగ హతావటుకే
కృతచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్బహురంగ రటద్బటుకే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

8. dhanuranusaṅga raṇakṣaṇasaṅga parisphuradaṅga naṭatkaṭakē
kanaka piśaṅgapr̥ṣatkaniṣaṅgarasadbhaṭa śr̥ṅga hatāvaṭukē
kr̥tacaturaṅga balakṣitiraṅga ghaṭadbahuraṅga raṭadbaṭukē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

9. సురలలనా తతథేయి తథేయి కృతాభినయోదర నృత్యరతే
కృత కుకుథః కుకుథో గడదాదికతాల కుతూహల గానరతే
ధుధుకుట ధుక్కుట ధింధిమిత ధ్వని ధీర మృదంగ నినాదరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

9. suralalanā tatathēyi tathēyi kr̥tābhinayōdara nr̥tyaratē
kr̥ta kukuthaḥ kukuthō gaḍadādikatāla kutūhala gānaratē
dhudhukuṭa dhukkuṭa dhindhimita dhvani dhīra mr̥daṅga ninādaratē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

10. జయ జయ జప్య జయే జయ శబ్దపరస్తుతి తత్పర విశ్వనుతే
భణ భణ భింజిమి భింకృతనూపుర సింజితమోహిత భూతపతే
నటితనటార్ధ నటీనటనాయక నాటితనాట్య సుగానరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

10. jaya jaya japya jayē jaya śabdaparastuti tatpara viśvanutē
bhaṇa bhaṇa bhin̄jimi bhiṅkr̥tanūpura sin̄jitamōhita bhūtapatē
naṭitanaṭārdha naṭīnaṭanāyaka nāṭitanāṭya sugānaratē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

11. అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కాంతియుతే
శ్రిత రజనీ రజనీ రజనీ రజనీ రజనీకర వక్త్రవృతే
సునయన విభ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమరాధిపతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

11. ayi sumanaḥ sumanaḥ sumanaḥ sumanaḥ sumanōhara kāntiyutē
śrita rajanī rajanī rajanī rajanī rajanīkara vaktravr̥tē
sunayana vibhramara bhramara bhramara bhramara bhramarādhipatē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

12. సహిత మహాహవ మల్లమ తల్లిక మల్లిత రల్లక మల్లరతే
విరచిత వల్లిక పల్లిక మల్లిక భిల్లిక భిల్లిక వర్గ వృతే
సితకృత పుల్లిసముల్లసితారుణ తల్లజ పల్లవ సల్లలితే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

12. sahita mahāhava mallama tallika mallita rallaka mallaratē
viracita vallika pallika mallika bhillika bhillika varga vr̥tē
sitakr̥ta pullisamullasitāruṇa tallaja pallava sallalitē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

13. అవిరలగండగలన్మదమేదుర మత్తమతంగజ రాజపతే
త్రిభువనభూషణభూతకళానిధి రూపపయోనిధి రాజసుతే
అయి సుదతీజన లాలసమానస మోహనమన్మథ రాజసుతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

13. aviralagaṇḍagalanmadamēdura mattamataṅgaja rājapatē
tribhuvanabhūṣaṇabhūtakaḷānidhi rūpapayōnidhi rājasutē
ayi sudatījana lālasamānasa mōhanamanmatha rājasutē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

14. కమలదలామల కోమలకాంతి కలాకలితామల భాలలతే
సకలవిలాస కళానిలయక్రమ కేళిచలత్కల హంసకులే
అలికుల సంకుల కువలయ మండల మౌలిమిలద్భకులాలి కులే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

14. kamaladalāmala kōmalakānti kalākalitāmala bhālalatē
sakalavilāsa kaḷānilayakrama kēḷicalatkala hansakulē
alikula saṅkula kuvalaya maṇḍala maulimiladbhakulāli kulē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

15. కరమురళీరవవీజితకూజిత లజ్జితకోకిల మంజుమతే
మిళిత పులింద మనోహర గుంజిత రంజితశైల నికుంజగతే
నిజగుణభూత మహాశబరీగణ సద్గుణసంభృత కేళితలే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

15. karamuraḷīravavījitakūjita lajjitakōkila man̄jumatē
miḷita pulinda manōhara gun̄jita ran̄jitaśaila nikun̄jagatē
nijaguṇabhūta mahāśabarīgaṇa sadguṇasambhr̥ta kēḷitalē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

16. కటితటపీత దుకూలవిచిత్ర మయూఖతిరస్కృత చంద్రరుచే
ప్రణతసురాసుర మౌళిమణిస్ఫురదంశులసన్నఖ చంద్రరుచే
జితకనకాచల మౌళిపదోర్జిత నిర్భరకుంజర కుంభకుచే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

16. kaṭitaṭapīta dukūlavicitra mayūkhatiraskr̥ta candrarucē
praṇatasurāsura mauḷimaṇisphuradanśulasannakha candrarucē
jitakanakācala mauḷipadōrjita nirbharakun̄jara kumbhakucē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

17. విజిత సహస్రకరైక సహస్రకరైక సహస్రకరైకనుతే
కృత సురతారక సంగరతారక సంగరతారక సూనునుతే
సురథసమాధి సమానసమాధి సమాధిసమాధి సుజాతరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

17. vijita sahasrakaraika sahasrakaraika sahasrakaraikanutē
kr̥ta suratāraka saṅgaratāraka saṅgaratāraka sūnunutē
surathasamādhi samānasamādhi samādhisamādhi sujātaratē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

18. పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోనుదినం స శివే
అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం న భవేత్
తవ పదమేవ పరంపదమిత్యనుశీలయతో మమ కిం న శివే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

18. padakamalaṁ karuṇānilayē varivasyati yōnudinaṁ sa śivē
ayi kamalē kamalānilayē kamalānilayaḥ sa kathaṁ na bhavēt
tava padamēva parampadamityanuśīlayatō mama kiṁ na śivē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

19. కనకలసత్కల సింధుజలైరను సించినుతేగుణ రంగభువం
భజతి స కిం న శచీకుచకుంభ తటీపరిరంభ సుఖానుభవమ్
తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాసి శివం
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

19. kanakalasatkala sindhujalairanu sin̄cinutēguṇa raṅgabhuvaṁ
bhajati sa kiṁ na śacīkucakumbha taṭīparirambha sukhānubhavam
tava caraṇaṁ śaraṇaṁ karavāṇi natāmaravāṇi nivāsi śivaṁ
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

20. తవ విమలేందుకులం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే
కిము పురుహూత పురీందుముఖీ సుముఖీభిరసౌ విముఖీక్రియతే
మమ తు మతం శివనామధనే భవతీ కృపయా కిముత క్రియతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

20. tava vimalēndukulaṁ vadanēndumalaṁ sakalaṁ nanu kūlayatē
kimu puruhūta purīndumukhī sumukhībhirasau vimukhīkriyatē
mama tu mataṁ śivanāmadhanē bhavatī kr̥payā kimuta kriyatē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

21. అయి మయి దీనదయాలుతయా కృపయైవ త్వయా భవితవ్యముమే
అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథానుభితాసిరతే
యదుచితమత్ర భవత్యురరి కురుతాదురుతాపమపాకురుతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

21. ayi mayi dīnadayālutayā kr̥payaiva tvayā bhavitavyamumē
ayi jagatō jananī kr̥payāsi yathāsi tathānubhitāsiratē
yaducitamatra bhavatyurari kurutādurutāpamapākurutē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

mahiṣāsura mardini stōtraṁ

1. ayi girinandini nanditamēdini viśvavinōdini nandinutē
girivaravindhyaśirōdhinivāsini viṣṇuvilāsini jiṣṇunutē
bhagavati hē śitikaṇṭhakuṭumbini bhūrikuṭumbini bhūrikr̥tē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

Mahishasura Mardini Stotram

1. Oh, daughter of the mountain,
who makes the whole world happy,
who makes all the universe rejoice,
who is praised by Nandin,
who resides on the peaks of the great Vindhya Mountains,
with radiance reaching far and wide,
who is praised by those desirous of victory,
Oh Goddess, wife to the blue-necked Shiva,
mother to many families,
who does many good deeds,
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

2. suravaravarṣiṇi durdharadharṣiṇi durmukhamarṣiṇi harṣaratē
tribhuvanapōṣiṇi śaṅkaratōṣiṇi kilbiṣamōṣiṇi ghōṣaratē
danujanirōṣiṇi ditisutarōṣiṇi durmadaśōṣiṇi sindhusutē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

2. Oh, it is You,
who bestows boons upon the Gods,
who defeats the undisciplined,
who tolerates the ignorant,
who is ever rejoicing,
who looks after the three worlds,
who pleases Shankara,
who removes the effect of sins,
who inhabits the holy sound of AUM,
who is furious with the progeny of the demons Danu and Diti,
who destroys those drunk on the evil intoxicant of pride,
who is the daughter of the ocean!
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

3. ayi jagadamba madamba kadambavanapriyavāsini hāsaratēśikhariśirōmaṇituṅgahimālayaśr̥ṅganijālayamadhyagatē
madhumadhurē madhukaiṭabhagan̄jini kaiṭabhabhan̄jini rāsaratē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

3. Oh, Mother of the entire world, my Mother,
who loves Her Kadamba tree forest,
who is always smiling,
whose dwelling is in the tallest peaks of the Himalayas,
the greatest of all mountain chains,
who is so very sweet,
who keeps the treasures of Madhu and Kaitabha,
who is the slayer of Kaitabha,
who is ever dancing,
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

4. ayi śatakhaṇḍa vikhaṇḍitaruṇḍa vituṇḍitaśuṇḍa gajādhipatē
ripugajagaṇḍa vidāraṇacaṇḍa parākramaśuṇḍa mr̥gādhipatē
nijabhujadaṇḍa nipātitakhaṇḍavipātitamuṇḍabhaṭādhipatē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

4. Oh, it is You,
who splinters demons’ heads into hundreds of shards,
who severs the trunks of their great battle elephants,
whose great lion mount exhibits terrifying valor,
as he tears apart the temples of the enemy’s elephants,
who shatters the heads of the enemy chieftains with the strength of her own arms,
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

5. ayi raṇadurmada śatruvadhōdita durdharanirjara śaktibhr̥tē
caturavicāradhurīṇa mahāśiva dūtakr̥ta pramathādhipatēduritadurīhadurāśayadurmatidānavadūtakr̥tāntamatē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

5. Oh, it is You,
who possesses the invinceable force that vanquishes hard-to-subdue enemies in battle,
who promoted Pramatha, the great attendant of Shiva,
a master of subtle thinking, to be Her general in battle,
Oh it is You,
who destroyed the messengers of the demons, who were bad people, with evil intention in their thoughts and minds,
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

6. ayi śaraṇāgatavairivadhūvara vīravarābhayadāyakarē
tribhuvana mastaka śūlavirōdhiśirōdhikr̥tāmala śūlakarē
dumidumitāmara dundubhināda mahō mukharīkr̥ta tigmakarē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

6. Oh, it is You,
who, with her mere sound of “Hum”, disperses the streams of smoke flowing from the eyes of advancing demons,
who thrives like a vine on the blood that falls on the battleground,
who delights alike in the company of the auspicious Shiva, inauspicious Shumbha and Nishumbha, and the ghoulish spirits who feed on the battle carnage,
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

7. ayi nijahuṅkr̥timātra nirākr̥ta dhūmravilōcana dhūmraśatē
samaraviśōṣita śōṇitabīja samudbhavaśōṇita bījalatē
śiva śiva śumbha niśumbha mahāhava tarpita bhūta piśācaratē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

7. Oh, it is you,
who decks Her tender limbs with fine dancing ornaments at the moment of battle, as She readies Her bow,
who slays huge enemy soldiers with Her shining sword and arrows from Her golden-brown quiver,
who plays with the vast enemy forces arrayed on the battlefield as if they were screaming toy soldiers,
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

8. dhanuranusaṅga raṇakṣaṇasaṅga parisphuradaṅga naṭatkaṭakē
kanaka piśaṅgapr̥ṣatkaniṣaṅgarasadbhaṭa śr̥ṅga hatāvaṭukē
kr̥tacaturaṅga balakṣitiraṅga ghaṭadbahuraṅga raṭadbaṭukē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

8. Oh, it is You,
who gives protection to the wives of heroic enemy warriors when they seek refuge,
who aims a flawless spear at the head of the demon who causes great pain in all the three worlds,
who burns like a blazing hot sun, inflamed by the resounding din of the war-drums of the Gods,
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

9. suralalanā tatathēyi tathēyi kr̥tābhinayōdara nr̥tyaratē
kr̥ta kukuthaḥ kukuthō gaḍadādikatāla kutūhala gānaratē
dhudhukuṭa dhukkuṭa dhindhimita dhvani dhīra mr̥daṅga ninādaratē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

9. Salutations to you, Divine Mother,
who is following the rhythm of the great battle, in which celestial dancers are dancing the rhythm of ta-tha-theyi, ta-theyi and are expressing the sentiment of battle with their dramatic acting,
in which the music is creating a tense atmosphere with musical beats like ku-kutha, ga-da-dha,
and in which a steady deep sound of dhu-dhu-kuta, dhu-kuta, dhim-dhimi is played in the background on the mridangam (a musical instrument)
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

10. jaya jaya japya jayē jaya śabdaparastuti tatpara viśvanutē
bhaṇa bhaṇa bhin̄jimi bhiṅkr̥tanūpura sin̄jitamōhita bhūtapatē
naṭitanaṭārdha naṭīnaṭanāyaka nāṭitanāṭya sugānaratē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

10. Oh Divine Mother,
whose victory needs be sung and praised by the whole Universe,
who attracts Shiva’s attention with the tinkling of Her bells and ornaments as She dances,
who delights in Her own beautiful singing and Her dance in the form of Ardhanari (half of Shiva’s body)
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

11. ayi sumanaḥ sumanaḥ sumanaḥ sumanaḥ sumanōhara kāntiyutē
śrita rajanī rajanī rajanī rajanī rajanīkara vaktravr̥tē
sunayana vibhramara bhramara bhramara bhramara bhramarādhipatē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

11. Oh Goddess of the good minded people,
who is greatly gracious to such people,
and who appears very pretty to them,
Oh Goddess with the moon like face,
who is as cool as the moon to those in the dark,
Oh Goddess,
whose face shines in the moon light,
who attracts all good-hearted souls like a flower attracts the bees,
who attracts her lord like a flower attracks the bees.
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

12. sahita mahāhava mallama tallika mallita rallaka mallaratē
viracita vallika pallika mallika bhillika bhillika varga vr̥tē
sitakr̥ta pullisamullasitāruṇa tallaja pallava sallalitē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

12. Oh, it is You,
who enjoys the battle, assisted by warriors and surrounded by hunters, whose hut is surrounded by creepers and the tribes of Mallikas, Jillakas, Bhillakas,
Oh, it is You,
who is as pretty as a fully opened flower,
like a creeper full of red tender leaves.
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

13. aviralagaṇḍagalanmadamēdura mattamataṅgaja rājapatē
tribhuvanabhūṣaṇabhūtakaḷānidhi rūpapayōnidhi rājasutē
ayi sudatījana lālasamānasa mōhanamanmatha rājasutē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

13. Oh Goddess,
who effortlessly steers huge royal elephants in their fury, musk streaming in rivers down their temples,
Oh Great Princess,
daughter of the ocean,
who has the beauty of the moon,
who is the ornament of the three worlds,
Princess of Love,
whose beautiful smile enchants the minds of those entrapped by desire.
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

14. kamaladalāmala kōmalakānti kalākalitāmala bhālalatē
sakalavilāsa kaḷānilayakrama kēḷicalatkala hansakulē
alikula saṅkula kuvalaya maṇḍala maulimiladbhakulāli kulē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

14. Oh Goddess,
whose flawless forehead displays Her beautiful complexion, pure and delicate like lotus petals,
whose flocks of swans follow Her with the fluid grace that is the mark of all beautiful arts,
whose swarms of bees fly down from the bakula trees to join with other bees atop the lotus flowers.
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

15. karamuraḷīravavījitakūjita lajjitakōkila man̄jumatē
miḷita pulinda manōhara gun̄jita ran̄jitaśaila nikun̄jagatē
nijaguṇabhūta mahāśabarīgaṇa sadguṇasambhr̥ta kēḷitalē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

15. Oh, it is You,
who so sweetly plays Her flute that its music puts the sweet voiced nightingale (Kokila bird) to shame,
who always has sweet thoughts,
who dwells in colorful mountain groves that echo pleasantly with the bustle of mountain folk,
whose playground is filled with breathtaking tribal women, who are manifestations of Her own great qualities.
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

16. kaṭitaṭapīta dukūlavicitra mayūkhatiraskr̥ta candrarucē
praṇatasurāsura mauḷimaṇisphuradanśulasannakha candrarucē
jitakanakācala mauḷipadōrjita nirbharakun̄jara kumbhakucē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

16. Oh, it is You,
who outshines the brilliance of the moon with the colorful rays flashing from the yellow silks around Her waist,
whose toenails shine like the moon as well, reflecting the crest jewels of the gods and demons who bow at Her feet,
whose breasts outshine the temples of wild elephants and the high peaks of golden mountains,
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

17. vijita sahasrakaraika sahasrakaraika sahasrakaraikanutē
kr̥ta suratāraka saṅgaratāraka saṅgaratāraka sūnunutē
surathasamādhi samānasamādhi samādhisamādhi sujātaratē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

17. Oh, it is you,
who surpasses the thousand-rayed sun with Her brilliance, and who is in turn praised by a thousand suns,
who does battle to save the Gods, and was praised after the defeat of Taraka,
who was pleased with king Suratha and the merchant called samadhi, who entered in to samadhi and who prayed for endless samadhi.
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

18. padakamalaṁ karuṇānilayē varivasyati yōnudinaṁ sa śivē
ayi kamalē kamalānilayē kamalānilayaḥ sa kathaṁ na bhavēt
tava padamēva parampadamityanuśīlayatō mama kiṁ na śivē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

18. Oh Benevolent Goddess,
accompanied by Shiva,
when one daily cherishes Your lotuslike feet,
Then, Oh lotus-dwelling Lakshmi,
how will one not become wealthy?
Oh Auspicious Goddess,
what riches will not be mine, if I earnestly believe that Your feet are the highest goal to be achieved?
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

19. kanakalasatkala sindhujalairanu sin̄cinutēguṇa raṅgabhuvaṁ
bhajati sa kiṁ na śacīkucakumbha taṭīparirambha sukhānubhavam
tava caraṇaṁ śaraṇaṁ karavāṇi natāmaravāṇi nivāsi śivaṁ
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

19. Oh, Divine Mother,
if one bathes You, the playground of virtues, in the shining golden waters of the ocean,
will one not experience in heaven the joy, equal to that of Indra, of embracing the full bosom of Sachi?
Oh Goddess worshipped by the Gods themselves,
I take refuge at Your feet, which are also the abode of Shiva.
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

20. tava vimalēndukulaṁ vadanēndumalaṁ sakalaṁ nanu kūlayatē
kimu puruhūta purīndumukhī sumukhībhirasau vimukhīkriyatē
mama tu mataṁ śivanāmadhanē bhavatī kr̥payā kimuta kriyatē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

20. Oh Divine Mother,
when one sufficiently dedicates oneself to Your entire moonlike visage, brighter than a host of perfect moons,
how will one be turned away in heaven by the moon-visaged beauties of the city of Indra?
And so, Oh Goddess who is held in esteem by Shiva,
I am sure you would not reject my wishes.
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

21. ayi mayi dīnadayālutayā kr̥payaiva tvayā bhavitavyamumē
ayi jagatō jananī kr̥payāsi yathāsi tathānubhitāsiratē
yaducitamatra bhavatyurari kurutādurutāpamapākurutē
jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

21. Oh Divine Mother,
please look kindly upon me,
because of your most merciful compassion toward the meek,
Oh Mother of the Universe,
please grant me the privilege of calling you my mother,
but you may do as You wish with me,
Oh You who removes the pain of Her devotees.
Victory to You, Oh slayer of the buffalo demon Mahisasura!
Victory to You, daughter of the Himalayas, who has beautifully plaited hair!

The Mahishasura Mardini Stotram is based on the Devi Mahatmya. Because of its very poetic nature and the repetition of words in the same stanza, with different nuances, this stotram is difficult to translate.

More information about the Devi Mahatmya

The Devi Mahatmya ( Sanskrit: देवीमाहात्म्यम् or “Glory of the Goddess” ), is a Hindu religious text describing the victory of Goddess Durga over the demon Mahishasura and is one of the most important texts for the worshipers of Devi, the Goddess. It is part of the Markandeya Purana (chapters 78-90), and was composed in Sanskrit around 400-500 CE. The text contains 700 ( saptashata – " seven hundred" ) verses, arranged into 13 chapters.

The story

Narrated by the sage Rishi Sumedhas, who recites the hymn to the glory of the Goddess, the Devi Mahatmya is about a king who lost his kingdom and a merchant who was chased from his home. Both had come to the rishi in the forest and asked for spiritual help from their misery. The rishi asked them to worship the goddess and to repent. Then he begins with the following words:

“She is eternal, embodied as the universe. Everything is permeated by her. Still, she incarnates in many forms. Listen to the story! "

The story then tells of the various manifestations of Durga and her battle against the evil represented by several Asuras, the opponents of the celestial devas. Just as in the Devi Bhagavata, it tells in mythological form the story of Durga’s fight against the Buffalo Demon Mahishasura, who is the embodiment of ignorance and spiritual darkness.

Durga kills the Buffalo-Demon in battle along with his army

At the urgent request of the celestial devas, she appeared; they were being terrorized by the demon Mahishasura. After hard asceticism, meditation and prayer, Brahma had granted the demon a wish, that he could only die by the hand of a woman. As he did not believe that any woman could have such an ability, his lust for power grew and eventually, in his boundless arrogance, made himself the ruler of heaven. All should worship him.

Shiva and Vishnu became angry when they heard of his activities, and a bright light arose from each of their faces. These joined with the lights from the bodies of the other celestial beings, becoming one single unified light and finally taking the form of a beautiful woman. Each of the celestial devas gave her a weapon, a replica of their own weapon: Shiva gave his trident, and Vishnu his discus. From Surya, the sun, she received the brilliant rays that were shining from every pore of her skin; Kala, the time , gave a sword; the Himalayas gave a magnificent lion as a mount. Finally, the goddess went with “loud roaring laughter” into battle. The mountains shook, the universe trembled and the seas burst their banks. The demon changed his form constantly during the fight; buffalo, lion, and elephant. Finally she defeated him in his buffalo form.

However, after the victory, more asuras attacked the celestials and again they begged the goddess for help. During the fight, the terrible black Kali manifested herself from her forehead. A group of goddesses, the "seven mothers " appeared out of Durga and fought for her. The enemies accused her of fighting unfairly, so she took all emanations back and said, laughing loudly, that everyone was just a form of her.

In addition to the popular narratives the work contains important spiritual statements, which are hidden in complex layers of meaning.