Mahishasura Mardini Stotram

Mahishasura Mardini Stotram

Das Mahishasura Mardini Stotram ist ein sehr beliebtes Stotram der Göttin Durga und basiert auf dem Devi Mahatmyam. Es ist eine Hymne, die den himmlischen Lobgesang für Durgas Sieg über den Büffel Dämonen Mahishasura beschreibt. Im zwölften Kapitel des Devi Mahatmyam ordnet die Göttin selbst an, dieses Lied während hinduistischer Feste zu singen: “Dort, wo dieses Lied jeden Tag gesungen wird, werde ich immer anwesend sein und ich werde diesen Ort nie verlassen.”

మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం

1. అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందినుతే

గిరివరవింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే

భగవతి హే శితికంఠకుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

mahiṣāsura mardini stōtraṁ

1. ayi girinandini nanditamēdini viśvavinōdini nandinutē

girivaravindhyaśirōdhinivāsini viṣṇuvilāsini jiṣṇunutē

bhagavati hē śitikaṇṭhakuṭumbini bhūrikuṭumbini bhūrikr̥tē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

2. సురవరవర్షిణి దుర్ధరధర్షిణి దుర్ముఖమర్షిణి హర్షరతే

త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి కిల్బిషమోషిణి ఘోషరతే

దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మదశోషిణి సింధుసుతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

2. suravaravarṣiṇi durdharadharṣiṇi durmukhamarṣiṇi harṣaratē

tribhuvanapōṣiṇi śaṅkaratōṣiṇi kilbiṣamōṣiṇi ghōṣaratē

danujanirōṣiṇi ditisutarōṣiṇi durmadaśōṣiṇi sindhusutē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

3. అయి జగదంబ మదంబ కదంబవనప్రియవాసిని హాసరతే

శిఖరిశిరోమణితుంగహిమాలయశృంగనిజాలయమధ్యగతే

మధుమధురే మధుకైటభగంజిని కైటభభంజిని రాసరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

3. ayi jagadamba madamba kadambavanapriyavāsini hāsaratē
śikhariśirōmaṇituṅgahimālayaśr̥ṅganijālayamadhyagatē

madhumadhurē madhukaiṭabhagan̄jini kaiṭabhabhan̄jini rāsaratē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

4. అయి శతఖండ విఖండితరుండ వితుండితశుండ గజాధిపతే

రిపుగజగండ విదారణచండ పరాక్రమశుండ మృగాధిపతే

నిజభుజదండ నిపాతితఖండవిపాతితముండభటాధిపతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

4. ayi śatakhaṇḍa vikhaṇḍitaruṇḍa vituṇḍitaśuṇḍa gajādhipatē

ripugajagaṇḍa vidāraṇacaṇḍa parākramaśuṇḍa mr̥gādhipatē

nijabhujadaṇḍa nipātitakhaṇḍavipātitamuṇḍabhaṭādhipatē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

5. అయి రణదుర్మద శత్రువధోదిత దుర్ధరనిర్జర శక్తిభృతే

చతురవిచారధురీణ మహాశివ దూతకృత ప్రమథాధిపతే

దురితదురీహదురాశయదుర్మతిదానవదూతకృతాంతమతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

5. ayi raṇadurmada śatruvadhōdita durdharanirjara śaktibhr̥tē

caturavicāradhurīṇa mahāśiva dūtakr̥ta pramathādhipatē
duritadurīhadurāśayadurmatidānavadūtakr̥tāntamatē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

6. అయి శరణాగతవైరివధూవర వీరవరాభయదాయకరే

త్రిభువన మస్తక శూలవిరోధిశిరోధికృతామల శూలకరే

దుమిదుమితామర దుందుభినాద మహో ముఖరీకృత తిగ్మకరే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

6. ayi śaraṇāgatavairivadhūvara vīravarābhayadāyakarē

tribhuvana mastaka śūlavirōdhiśirōdhikr̥tāmala śūlakarē

dumidumitāmara dundubhināda mahō mukharīkr̥ta tigmakarē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

7. అయి నిజహుంకృతిమాత్ర నిరాకృత ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతే

సమరవిశోషిత శోణితబీజ సముద్భవశోణిత బీజలతే

శివ శివ శుంభ నిశుంభ మహాహవ తర్పిత భూత పిశాచరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

7. ayi nijahuṅkr̥timātra nirākr̥ta dhūmravilōcana dhūmraśatē

samaraviśōṣita śōṇitabīja samudbhavaśōṇita bījalatē

śiva śiva śumbha niśumbha mahāhava tarpita bhūta piśācaratē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

8. ధనురనుసంగ రణక్షణసంగ పరిస్ఫురదంగ నటత్కటకే

కనక పిశంగపృషత్కనిషంగరసద్భట శృంగ హతావటుకే

కృతచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్బహురంగ రటద్బటుకే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

8. dhanuranusaṅga raṇakṣaṇasaṅga parisphuradaṅga naṭatkaṭakē

kanaka piśaṅgapr̥ṣatkaniṣaṅgarasadbhaṭa śr̥ṅga hatāvaṭukē

kr̥tacaturaṅga balakṣitiraṅga ghaṭadbahuraṅga raṭadbaṭukē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

9. సురలలనా తతథేయి తథేయి కృతాభినయోదర నృత్యరతే
కృత కుకుథః కుకుథో గడదాదికతాల కుతూహల గానరతే
ధుధుకుట ధుక్కుట ధింధిమిత ధ్వని ధీర మృదంగ నినాదరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

9. suralalanā tatathēyi tathēyi kr̥tābhinayōdara nr̥tyaratē

kr̥ta kukuthaḥ kukuthō gaḍadādikatāla kutūhala gānaratē 

dhudhukuṭa dhukkuṭa dhindhimita dhvani dhīra mr̥daṅga ninādaratē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

10. జయ జయ జప్య జయే జయ శబ్దపరస్తుతి తత్పర విశ్వనుతే

భణ భణ భింజిమి భింకృతనూపుర సింజితమోహిత భూతపతే

నటితనటార్ధ నటీనటనాయక నాటితనాట్య సుగానరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

10. jaya jaya japya jayē jaya śabdaparastuti tatpara viśvanutē

bhaṇa bhaṇa bhin̄jimi bhiṅkr̥tanūpura sin̄jitamōhita bhūtapatē

naṭitanaṭārdha naṭīnaṭanāyaka nāṭitanāṭya sugānaratē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

11. అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కాంతియుతే

శ్రిత రజనీ రజనీ రజనీ రజనీ రజనీకర వక్త్రవృతే

సునయన విభ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమరాధిపతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

11. ayi sumanaḥ sumanaḥ sumanaḥ sumanaḥ sumanōhara kāntiyutē

śrita rajanī rajanī rajanī rajanī rajanīkara vaktravr̥tē

sunayana vibhramara bhramara bhramara bhramara bhramarādhipatē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

12. సహిత మహాహవ మల్లమ తల్లిక మల్లిత రల్లక మల్లరతే

విరచిత వల్లిక పల్లిక మల్లిక భిల్లిక భిల్లిక వర్గ వృతే

సితకృత పుల్లిసముల్లసితారుణ తల్లజ పల్లవ సల్లలితే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

12. sahita mahāhava mallama tallika mallita rallaka mallaratē

viracita vallika pallika mallika bhillika bhillika varga vr̥tē

sitakr̥ta pullisamullasitāruṇa tallaja pallava sallalitē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

13. అవిరలగండగలన్మదమేదుర మత్తమతంగజ రాజపతే

త్రిభువనభూషణభూతకళానిధి రూపపయోనిధి రాజసుతే

అయి సుదతీజన లాలసమానస మోహనమన్మథ రాజసుతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

13. aviralagaṇḍagalanmadamēdura mattamataṅgaja rājapatē

tribhuvanabhūṣaṇabhūtakaḷānidhi rūpapayōnidhi rājasutē

ayi sudatījana lālasamānasa mōhanamanmatha rājasutē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

14. కమలదలామల కోమలకాంతి కలాకలితామల భాలలతే

సకలవిలాస కళానిలయక్రమ కేళిచలత్కల హంసకులే

అలికుల సంకుల కువలయ మండల మౌలిమిలద్భకులాలి కులే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

14. kamaladalāmala kōmalakānti kalākalitāmala bhālalatē

sakalavilāsa kaḷānilayakrama kēḷicalatkala hansakulē

alikula saṅkula kuvalaya maṇḍala maulimiladbhakulāli kulē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

15. కరమురళీరవవీజితకూజిత లజ్జితకోకిల మంజుమతే

మిళిత పులింద మనోహర గుంజిత రంజితశైల నికుంజగతే

నిజగుణభూత మహాశబరీగణ సద్గుణసంభృత కేళితలే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

15. karamuraḷīravavījitakūjita lajjitakōkila man̄jumatē

miḷita pulinda manōhara gun̄jita ran̄jitaśaila nikun̄jagatē

nijaguṇabhūta mahāśabarīgaṇa sadguṇasambhr̥ta kēḷitalē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

16. కటితటపీత దుకూలవిచిత్ర మయూఖతిరస్కృత చంద్రరుచే

ప్రణతసురాసుర మౌళిమణిస్ఫురదంశులసన్నఖ చంద్రరుచే

జితకనకాచల మౌళిపదోర్జిత నిర్భరకుంజర కుంభకుచే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

16. kaṭitaṭapīta dukūlavicitra mayūkhatiraskr̥ta candrarucē

praṇatasurāsura mauḷimaṇisphuradanśulasannakha candrarucē

jitakanakācala mauḷipadōrjita nirbharakun̄jara kumbhakucē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

17. విజిత సహస్రకరైక సహస్రకరైక సహస్రకరైకనుతే

కృత సురతారక సంగరతారక సంగరతారక సూనునుతే

సురథసమాధి సమానసమాధి సమాధిసమాధి సుజాతరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

17. vijita sahasrakaraika sahasrakaraika sahasrakaraikanutē

kr̥ta suratāraka saṅgaratāraka saṅgaratāraka sūnunutē

surathasamādhi samānasamādhi samādhisamādhi sujātaratē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

18. పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోనుదినం స శివే

అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం న భవేత్

తవ పదమేవ పరంపదమిత్యనుశీలయతో మమ కిం న శివే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

18. padakamalaṁ karuṇānilayē varivasyati yōnudinaṁ sa śivē

ayi kamalē kamalānilayē kamalānilayaḥ sa kathaṁ na bhavēt

tava padamēva parampadamityanuśīlayatō mama kiṁ na śivē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

19. కనకలసత్కల సింధుజలైరను సించినుతేగుణ రంగభువం

భజతి స కిం న శచీకుచకుంభ తటీపరిరంభ సుఖానుభవమ్

తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాసి శివం

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

19. kanakalasatkala sindhujalairanu sin̄cinutēguṇa raṅgabhuvaṁ

bhajati sa kiṁ na śacīkucakumbha taṭīparirambha sukhānubhavam

tava caraṇaṁ śaraṇaṁ karavāṇi natāmaravāṇi nivāsi śivaṁ

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

20. తవ విమలేందుకులం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే

కిము పురుహూత పురీందుముఖీ సుముఖీభిరసౌ విముఖీక్రియతే

మమ తు మతం శివనామధనే భవతీ కృపయా కిముత క్రియతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

20. tava vimalēndukulaṁ vadanēndumalaṁ sakalaṁ nanu kūlayatē

kimu puruhūta purīndumukhī sumukhībhirasau vimukhīkriyatē

mama tu mataṁ śivanāmadhanē bhavatī kr̥payā kimuta kriyatē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

21. అయి మయి దీనదయాలుతయా కృపయైవ త్వయా భవితవ్యముమే

అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథానుభితాసిరతే

యదుచితమత్ర భవత్యురరి కురుతాదురుతాపమపాకురుతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

21. ayi mayi dīnadayālutayā kr̥payaiva tvayā bhavitavyamumē

ayi jagatō jananī kr̥payāsi yathāsi tathānubhitāsiratē

yaducitamatra bhavatyurari kurutādurutāpamapākurutē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

mahiṣāsura mardini stōtraṁ

1. ayi girinandini nanditamēdini viśvavinōdini nandinutē

girivaravindhyaśirōdhinivāsini viṣṇuvilāsini jiṣṇunutē

bhagavati hē śitikaṇṭhakuṭumbini bhūrikuṭumbini bhūrikr̥tē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

Mahishasura Mardini Stotram

1. Oh, Tochter des Berges,
die die ganze Welt glücklich macht,
die das gesamte Universum erfreut,
die von Nandin gelobt wird,
die auf den Gipfeln der großen Vindhya Berge wohnt,
und deren Ausstrahlung sehr weitreichend ist,
die von denen gelobt wird, die sich den Sieg wünschen,
Oh Göttin, Frau des blau – hälsigen Shiva,
Mutter vieler Familien, die viel Gutes tut,
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

2. suravaravarṣiṇi durdharadharṣiṇi durmukhamarṣiṇi harṣaratē

tribhuvanapōṣiṇi śaṅkaratōṣiṇi kilbiṣamōṣiṇi ghōṣaratē

danujanirōṣiṇi ditisutarōṣiṇi durmadaśōṣiṇi sindhusutē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

2. Oh, es bist Du,
die den Göttern ihren Segen zuteil werden läßt ,
die die Undisziplinierten bezwingt,
und die Unwissenden duldet,
die immer voller Freude ist,
die sich um die drei Welten kümmert,
die Shankara erfreut,
die die Folgen sündhafter Taten aufhebt,
die den heiligen Klang AUM bewohnt,
die wütend auf die Nachkommen der Dämonen Danu und Diti ist,
die diejenigen zerstört, die mit dem Rauschmittel des Stolzes betrunken sind,
die die Tochter des Ozeans ist!
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

3. ayi jagadamba madamba kadambavanapriyavāsini hāsaratē
śikhariśirōmaṇituṅgahimālayaśr̥ṅganijālayamadhyagatē

madhumadhurē madhukaiṭabhagan̄jini kaiṭabhabhan̄jini rāsaratē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

3. Oh, Mutter der ganzen Welt, meine Mutter,
die Ihren Kadamba Baum Wald liebt,
die immer lächelt,
deren Wohnung sich in den höchsten Gipfel des Himalaya befindet,
der aller größten Gebirgskette,
die so unglaublich lieblich ist,
die die Schätze von Madhu und Kaitabha aufbewahrt,
die die Bezwingerin von Kaitabha ist,
die immer tanzt,

Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

4. ayi śatakhaṇḍa vikhaṇḍitaruṇḍa vituṇḍitaśuṇḍa gajādhipatē

ripugajagaṇḍa vidāraṇacaṇḍa parākramaśuṇḍa mr̥gādhipatē

nijabhujadaṇḍa nipātitakhaṇḍavipātitamuṇḍabhaṭādhipatē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

4. Oh, es bist Du,
die die Köpfe der Dämonen in hunderte von Scherben zerschlägt,
und die Rüssel ihrer großen Schlacht Elefanten durchtrennt,
deren großes Löwen Reittier große Tapferkeit zeigt,
als er die Schläfen der feindlichen Elefanten zerreißt,
Oh es bist Du, die die Köpfe der feindlichen Anführer mit der Kraft ihrer eigenen Arme zerschlägt,
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

5. ayi raṇadurmada śatruvadhōdita durdharanirjara śaktibhr̥tē

caturavicāradhurīṇa mahāśiva dūtakr̥ta pramathādhipatē
duritadurīhadurāśayadurmatidānavadūtakr̥tāntamatē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

5. Oh, es bist Du,
die eine unbesiegbare Kraft besitzt und die selbst schwer zu bezwingende Feinde in der Schlacht besiegt,
die sich dafür eingesetzt hat, dass Pramatha, der große Wächter von Shiva,
ein Meister raffinierten Denkens, Ihr Heerführer in der Schlacht ist,
Oh, es bist Du,
die die Boten der Dämonen zerstört, die schlechte Menschen sind, mit bösen Absichten in ihre Gedanken und ihrem Verstand.
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

6. ayi śaraṇāgatavairivadhūvara vīravarābhayadāyakarē

tribhuvana mastaka śūlavirōdhiśirōdhikr̥tāmala śūlakarē

dumidumitāmara dundubhināda mahō mukharīkr̥ta tigmakarē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

6. Oh, es bist Du,
die mit dem bloßen Klang von “Hum”, die Rauchwolken, die aus den Augen der herrannahenden Dämonen strömen, auflöst,
die wie ein Weinstock vom Blut gedeiht, das auf das Schlachtfeld fällt,
die sich gleichermaßen erfreut an der Gegenwart des verheißungsvollen Shiva, wie auch an dem unheilvollen Shumbha und Nishumbha und den Geistern, die sich vom Schlachtfeld nähren,
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

7. ayi nijahuṅkr̥timātra nirākr̥ta dhūmravilōcana dhūmraśatē

samaraviśōṣita śōṇitabīja samudbhavaśōṇita bījalatē

śiva śiva śumbha niśumbha mahāhava tarpita bhūta piśācaratē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

7. Oh, es bist Du,
die ihre zarten Glieder zur Zeit der Schlacht mit schönen Schmuck verziert, während sie ihren Bogen spannt,
die riesige feindliche Soldaten mit ihrem strahlenden Schwert und Pfeilen aus ihren goldbraunen Köcher bezwingt,
die mit den großen feindlichen Truppen spielt, die auf dem Schlachtfeld wie schreiende Spielzeugsoldaten angeordnet sind,

Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

8. dhanuranusaṅga raṇakṣaṇasaṅga parisphuradaṅga naṭatkaṭakē

kanaka piśaṅgapr̥ṣatkaniṣaṅgarasadbhaṭa śr̥ṅga hatāvaṭukē

kr̥tacaturaṅga balakṣitiraṅga ghaṭadbahuraṅga raṭadbaṭukē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

8. Oh, es bist Du,
die den Ehefrauen der heroischen feindliche Krieger Schutz gewährt, als sie Zuflucht suchen,
die zielsicher einen Speer auf den Kopf des Dämonen wirft, der allen drei Welten großen Schmerz zufügt,
die wie eine glühend heiße Sonne brennt, entzündet von dem schallenden Getöse der Kriegs-Trommeln der Götter,
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

9. suralalanā tatathēyi tathēyi kr̥tābhinayōdara nr̥tyaratē

kr̥ta kukuthaḥ kukuthō gaḍadādikatāla kutūhala gānaratē 

dhudhukuṭa dhukkuṭa dhindhimita dhvani dhīra mr̥daṅga ninādaratē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

9. Sei gegrüßt, Oh Göttliche Mutter,
die dem Rhythmus der großen Schlacht folgt,
in der die himmlischen Tänzerinnen im Rhythmus von ta-tha-theyi, ta-theyi tanzen und die Stimmung des Kampfes mit ihrem dramatischen Schauspiel zum Ausdruck bringen,
in der die Musik eine angespannte Atmosphäre mit Takten wie ku-kutha, ga-da-dha erschafft,
und in der ein stetig tiefer Klang von dhu-dhu-kuta, dhu-kuta, dhim-dhimi im Hintergrund auf dem Mridangam (ein Musikinstrument) gespielt wird.
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

10. jaya jaya japya jayē jaya śabdaparastuti tatpara viśvanutē

bhaṇa bhaṇa bhin̄jimi bhiṅkr̥tanūpura sin̄jitamōhita bhūtapatē

naṭitanaṭārdha naṭīnaṭanāyaka nāṭitanāṭya sugānaratē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

10. Oh göttliche Mutter,
dessen Sieg vom ganzen Universum gesungen und gepriesen werden sollte,
die mit dem Klingeln Ihres Schmucks und Ihrer Schellen die Aufmerksamkeit von Shiva auf sich zieht, während sie tanzt,
die sich an ihrem eigenen schönen Gesang und ihrem Tanz in Form von Ardhanari (halb Shivas Körper) erfreut.
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

11. ayi sumanaḥ sumanaḥ sumanaḥ sumanaḥ sumanōhara kāntiyutē

śrita rajanī rajanī rajanī rajanī rajanīkara vaktravr̥tē

sunayana vibhramara bhramara bhramara bhramara bhramarādhipatē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

11. Oh Göttin der gut gesinnten Menschen,
die dieser Art Menschen gegenüber sehr wohlwollend eingestellt ist,
und ihnen in sehr schöner Form erscheint:
Oh Göttin mit dem Gesicht, das dem Mond gleicht,
die zu denen in der Dunkelheit so kühl wie der Mond ist,
Oh Göttin,
deren Gesicht im Mondlicht erstrahlt,
die alle gutherzige Seelen an sich zieht wie eine Blume die Bienen,
die ihren Herrn anzieht wie eine Blume die Bienen.
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

12. sahita mahāhava mallama tallika mallita rallaka mallaratē

viracita vallika pallika mallika bhillika bhillika varga vr̥tē

sitakr̥ta pullisamullasitāruṇa tallaja pallava sallalitē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

12. Oh, es bist Du,
die den Kampf genießt, von Kriegern unterstützt und umgeben von Jägern,
deren Hütte von Schlingpflanzen und den Stämmen der Mallikas, Jillakas, Bhillakas umgeben ist,
Oh, es bist Du,
die so schön ist wie eine vollständig geöffnete Blume,
wie ein Rankengewächs voller roter zarter Blätter.
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

13. aviralagaṇḍagalanmadamēdura mattamataṅgaja rājapatē

tribhuvanabhūṣaṇabhūtakaḷānidhi rūpapayōnidhi rājasutē

ayi sudatījana lālasamānasa mōhanamanmatha rājasutē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

13. Oh Göttin,
die mühelos die riesigen königlichen Elefanten lenkt, denen in ihrer Wut Moschus in Bächen ihre Schläfen hinunter läuft,
Oh Große Prinzessin,
Tochter des Ozeans,
die die Schönheit des Mondes besitzt,
und die die Zierde der drei Welten ist,
Prinzessin der Liebe,
deren schönes Lächeln die Köpfe derer verzaubert, deren Begierden sie gefangen halten.
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

14. kamaladalāmala kōmalakānti kalākalitāmala bhālalatē

sakalavilāsa kaḷānilayakrama kēḷicalatkala hansakulē

alikula saṅkula kuvalaya maṇḍala maulimiladbhakulāli kulē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

14. Oh Göttin,
deren makellose Stirn Ihren schönen Teint, rein und zart wie Lotusblüten offenbart,
der Scharen von Schwänen mit fließender Anmut folgen, was ein Zeichen für allen schönen Künste ist,
deren Schwärme von Bienen von den Bakula Bäumen hinunter fliegen und sich zu den anderen Bienen auf den Lotusblumen gesellen.
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

15. karamuraḷīravavījitakūjita lajjitakōkila man̄jumatē

miḷita pulinda manōhara gun̄jita ran̄jitaśaila nikun̄jagatē

nijaguṇabhūta mahāśabarīgaṇa sadguṇasambhr̥ta kēḷitalē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

15. Oh, es bist Du,
die so lieblich auf ihrer Flöte spielt, dass seine Musik selbst die reine Stimme der Nachtigall (Kokila Vogel) in den Schatten stellt,
die immer liebliche Gedanken hat,
die in farbigen Berg Hainen wohnt, die angenehm die Betriebsamkeit der Bergbewohner widerhallen,
deren Hof mit atemberaubenden Stammesfrauen gefüllt ist, die Manifestationen ihrer eigenen großartigen Qualitäten sind.
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

16. kaṭitaṭapīta dukūlavicitra mayūkhatiraskr̥ta candrarucē

praṇatasurāsura mauḷimaṇisphuradanśulasannakha candrarucē

jitakanakācala mauḷipadōrjita nirbharakun̄jara kumbhakucē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

16. Oh, es bist Du,
die die Brillanz des Mondes überstrahlt mit den farbigen Strahlen, die von der gelben Seide, die um ihre Taille herum gelegt ist, aus strahlen,
deren Zehennägel ebenso wie der Mond leuchten, indem sie die Kronjuwelen der Götter und Dämonen die sich vor ihren Füßen verbeugen reflektieren,
deren Brüste die Schläfen der wilden Elefanten und die hohen Gipfel der goldenen Berge überstrahlen,
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

17. vijita sahasrakaraika sahasrakaraika sahasrakaraikanutē

kr̥ta suratāraka saṅgaratāraka saṅgaratāraka sūnunutē

surathasamādhi samānasamādhi samādhisamādhi sujātaratē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

17. Oh, es bist Du,
die die Sonne mit ihren tausend Strahlen in ihrer Brillanz übertrifft, und die wiederum von tausend Sonnen gelobpreist wird,
die kämpft, um die Götter zu retten, und die nach der Niederlage Tarakas gelobt wurde,
die mit König Suratha und dem Händler, der Samadhi genannt wurde sehr zufrieden war, 
dieser ging in den Samadhi ein und betete für endlosen Samadhi.
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

18. padakamalaṁ karuṇānilayē varivasyati yōnudinaṁ sa śivē

ayi kamalē kamalānilayē kamalānilayaḥ sa kathaṁ na bhavēt

tava padamēva parampadamityanuśīlayatō mama kiṁ na śivē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

18. Oh gütige Göttin,
die von Shiva begleitet ist, wenn man täglich Ihre lotosgleichen Füße verehrt,
Dann, Oh Lotus-Bewohnende Lakshmi, wie wird man dann nicht reich werden?
Oh verheißungsvolle Göttin,
welcher Reichtum wird nicht mir gehören, wenn ich aufrichtig glaube, dass Deine Füße das höchste Ziel sind, das es zu erreichen gilt?

Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

19. kanakalasatkala sindhujalairanu sin̄cinutēguṇa raṅgabhuvaṁ

bhajati sa kiṁ na śacīkucakumbha taṭīparirambha sukhānubhavam

tava caraṇaṁ śaraṇaṁ karavāṇi natāmaravāṇi nivāsi śivaṁ

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

19. Oh, Göttliche Mutter,
wenn man Dich, der Du der Platz aller Tugenden bist, im strahlenden goldenen Wasser des Ozeans badet,
wird man im Himmel dann nicht die Freude erleben, so wie Indra, als er die volle Brust von Sachi umarmte?
Oh Göttin, die von den Göttern selbst verehrt wird,
Ich nehme Zuflucht zu Deinen Füßen, die auch der Aufenthaltsort von Shiva sind.
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

20. tava vimalēndukulaṁ vadanēndumalaṁ sakalaṁ nanu kūlayatē

kimu puruhūta purīndumukhī sumukhībhirasau vimukhīkriyatē

mama tu mataṁ śivanāmadhanē bhavatī kr̥payā kimuta kriyatē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

20. Oh göttliche Mutter,
wenn man sich ausreichend Deinem mond-gleichen Gesicht widmet, das heller als eine Unzahl perfekter Monde ist,
wie kann man dann im Himmel von den Schönheiten mit den mond-gleichn Gesichtern der Stadt von Indra zurückgewiesen werden?
Und so, Oh Göttin, die du von Shiva viel Wertschätzung erhält,
bin ich sicher, dass Du meine Wünsche nicht zurückweisen wirst.

Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

21. ayi mayi dīnadayālutayā kr̥payaiva tvayā bhavitavyamumē

ayi jagatō jananī kr̥payāsi yathāsi tathānubhitāsiratē

yaducitamatra bhavatyurari kurutādurutāpamapākurutē

jaya jaya hē mahiṣāsuramardini ramyakapardini śailasutē

21. Oh göttliche Mutter,
Bitte walte gütig über mich,
wegen Deines barmherzigsten Mitgefühls für die Sanftmütigen,
Oh Mutter des Universums,
bitte gib mir das Privileg, Dich meine Mutter nennen zu dürfen,
aber Du kannst tun, was Du willst mit mir,
Oh Du, die den Schmerz ihrer Anhänger entfernt.
Der Sieg sei Dein, Oh Bezwingerin des Büffel Dämonens Mahisasura!
Der Sieg sei Dein, Oh Tochter des Himalayas mit dem wunderschön geflochtenen Haar!

Das Mahishasura Mardini Stotram basiert auf dem Devi Mahatmya. Wegen seiner sehr poetischen Natur und der Wiederholung von Wörtern in der gleichen Strophe mit verschiedenen Nuancen, ist dieses Stotram nicht leicht zu übersetzen.

Mehr Information über das Devi Mahatmya

Das Devi Mahatmya (Sanskrit: “Herrlichkeit der Göttin”) auch als Durga Saptasati oder nach einem ihrer Namen Chandi genannt, ist ein Hindu-religiöser Text, der den Sieg der Göttin Durga über den Dämon Mahishasura beschreibt und ist eine der die wichtigsten Schriften der Anbeter von Devi, der Göttin. Es ist Teil des Markandeya Purana (Kapitel 78-90) und wurde in Sanskrit um 400-500 CE geschrieben. Der Text enthält 700 (saptashata – “siebenhundert”) Verse, die in 13 Kapitel gegliedert sind.

Der Erzähler des Devi Mahatmya ist ein Weiser, der Rishi Sumedhas, der die Hymne auf die Herrlichkeit der Göttin einem um sein Reich gebrachten König sowie einem aus seinem Hause davon gejagten Kaufmann vorträgt. Beide waren zu ihm in den Wald gekommen und baten um geistige Hilfe aus ihrem Elend. Der Rishi forderte sie zur Verehrung der Göttin und zur Buße auf und beginnt mit folgenden Worten:

„Sie ist ewig, verkörpert als das Universum. Alles wird von ihr durchdrungen. Trotzdem inkarniert sie in vielerlei Formen. Hört die Geschichte!“

Im Werk geht es dann um die verschiedenen Manifestationen der Durga in ihrem Kampf gegen das Übel, repräsentiert durch mehrere Asuras, den Gegenspielern der himmlischen Devas. Ebenso wie das Devi Bhagavata erzählt es als populärsten Teil in mythologischer Form die Geschichte von ihrem Kampf gegen den Büffeldämon Mahisasura, Verkörperung von Unwissenheit und geistiger Dunkelheit.

Dies ist der mythologische Hintergrund der Durga-Puja:

Durga erschlug im Kampf den Büffel-Dämonen mitsamt seiner Armee. Auf dringenden Wunsch der himmlischen Devas war sie in Erscheinung getreten, da diese von Mahisasura terrorisiert wurden. Brahma hatte ihm nach harter Askese, Meditieren und Beten den Wunsch gewährt, dass er nur durch die Hand einer Frau den Tod finden würde. Da er keinem weiblichen Wesen diese Fähigkeit zutraute, wuchs seine Machtgier und in seiner grenzenlosen Arroganz schwang er sich schließlich zum Herrscher des Himmels auf. Alle sollten ihn anbeten.

Shiva und Vishnu wurden zornig als sie von seinem Treiben hörten, und im Zorn entsprang ihren Gesichtern jeweils ein helles Licht, das sich mit den Lichtern aus den Körpern der anderen Himmlischen zu einem einzigen vereinte und schließlich die Gestalt einer wunderschönen Frau annahm. Shiva und Vishnu sowie alle anderen überreichten ihr Waffen: Shiva gab aus seinem Dreizack heraus einen zweiten, Vishnu von seinem Diskus einen zweiten und jeder der himmlischen Devas schenkte eine exakte Kopie von seinem Emblem. Von Surya, der Sonne, erhielt sie die glänzenden Strahlen die aus allen Poren ihrer Haut leuchten – Kala, die Zeit, schenkte ein Schwert, der Himalaya einen prachtvollen Löwen als Reittier. Schließlich zog die Göttin mit “laut brüllendem Lachen” in den Kampf. Die Berge schwankten, das Universum bebte und die Meere traten über die Ufer. Der Dämon wechselte während des Kampfes ständig seine Forme, war Büffel, Löwe, Elefant – bis sie ihn schließlich in seiner Büffelform besiegte.

Nach dem Sieg jedoch fielen weitere Asuras über die Himmlischen her und wieder flehten sie die Göttin um Hilfe an. Während des Kampfes manifestierte sich aus ihrer Stirn die schreckliche schwarze Kali. Auch eine Gruppe von Göttinnen, die „Sieben Mütter“ gingen aus Durga hervor und kämpften für sie. Als die Feinde ihr daraufhin unfairen Kampf vorwarfen, nahm sie sämtliche Emanationen in sich zurück und erklärte laut lachend, alle seien nur ihre eigenen Formen.

Neben den populären Erzählungen enthält das Werk auch wichtige spirituelle Aussagen, die in den vielschichtigen Bedeutungsebenen verborgen sind.